Remi Tack | Industriële automatisatie

Sector: chemie

Remi Tack is een belangrijke speler in het reconditioneren van IBC’s, bondelvaten, open-top vaten en speciale HDPE verpakkingen.

Project:

In 2016 heeft Tack Remi een nieuw burelencomplex geplaatst. Al vanaf de aanvangsfase werd beslist om de ruimte waar de laagspanning voorzien is volledig te vernieuwen. Op die manier werd de elektrische installatie op punt gezet volgens de huidige normen en is de installatie ook toekomstgericht opgebouwd voor eventuele latere uitbreidingen of aanpassingen.

Nadat het algemeen laagspanningsbord vernieuwd werd en een gescheiden voeding gekregen had voor het burelencomplex, kon er overgegaan worden naar de volgende fase. De klant had een duidelijke visie en in samenspraak met het engineeringsteam werd het doel nagestreefd. De installatie voldoet aan alle normen en wetten van het AREI (Algemeen Reglement op de elektrische installaties).

In dit project zijn verschillende partijen actief, waar VDZ een coördinerende rol kreeg in functie van de volledige automatisatie. VDZ draagt zorg voor het plaatsen van de kabels en voorziet alle componenten van stroom. In de automatisering zijn verschillende componenten opgenomen: airco, verwarmings-, alarm- en brandmeldinstallatie, alsook camerabewaking, zonnewerende screens,… Het volledige datanetwerk werd ook uitgebouwd met koppeling tussen bureelnetwerk en productienetwerk.

Er werd tevens een middleware geïmplementeerd die de communicatie tussen de PLC's en de backoffice verzorgt.

#industriële automatisering  #middleware #bordenbouw

VDZ - bedrijfsgebouw Tack
Ook nood aan industriële automatisatie?

Neem vrijblijvend contact