Mildevan | Laag- en hoogspanning

Sector: Tuinbouw

Als tomatenbedrijf staat Mildevan voor de opdracht om de ideale omstandigheden te voorzien om tomaten te kweken.

Project

Om te voorzien in noodzakelijke warmte en verlichting hebben ze maar liefst 3 Warmtekrachtkoppelingen (WKK) in eigen beheer genomen. 
Een warmtekrachtkoppeling (WKK) werkt als volgt: bij een WKK worden warmte en elektriciteit tegelijk opgewekt, in één installatie. Het grote voordeel is dat zo de energie in de aardgas veel beter wordt benut.
De WKK-installaties leveren Mildevan de hoeveelheid warmte die ze nodig hebben, automatisch wordt daarbij elektriciteit geproduceerd die ze in de winter kunnen inzetten om de tomaten te belichten. 
Het CO2 dat vrijkomt bij de verbranding van de brandstof, en in de rook zit, hoeft evenmin verloren te gaan. Planten, dus ook tomaten, zetten met licht CO2 om in glucose; het CO2 doet zo de tomaten beter groeien. Om het CO2 in de rook van de WKK voor bemesting te gebruiken, gaat de rook door een rookgasreiniger. 
De hoeveelheid geproduceerde elektriciteit is op sommige momenten groter dan wat ze zelf nodig hebben. Het overschot wordt doorgesluisd naar het openbare elektriciteitsnet, zodat andere mensen het kunnen gebruiken.
VDZ staat hierbij in voor een overkoepelende dynamische regeling van alle WKK-installaties. Zo kan het eigenverbruik worden gemaximaliseerd terwijl ook het injectievermogen naar het net kan worden geregeld. 
Om al deze aanzienlijke vermogens in goede banen te leiden heeft VDZ doorheen de jaren maar liefst zes hoogspanningstransfos’s met bijhorende Prisma laagspanningsverdeelborden geplaatst. 

#hoogspanning #laagspanningborden  #prisma #bekabeling #WKK  #cabine

Mildevan
Ook behoefte aan industriële automatisering?

Neem vrijblijvend contact